+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Verplichting energielabel C

Wolting & Versteegh > Kantoornieuws  > Verplichting energielabel C

Verplichting energielabel C

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

– de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het        gebouw;
– de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
– het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
– het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
– het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
– het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Heeft uw pand nog geen energielabel dan kunt U advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig nu uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan uw adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden. Denkt uw adviseur dat uw pand niet energiezuinig is (D t/m G), maak dan gebruik van het 4-stappenplan om tot een energielabel C of beter te komen. Let er wel op dat u per 1 januari 2023 een geldig en geregistreerd energielabel C heeft voor uw kantoorgebouw.