+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Convenant Horizontaal Toezicht

Wolting & Versteegh sluit convenant horizontaal toezicht
Wolting & Versteegh > Convenant Horizontaal Toezicht

Als eerste accountantskantoor in het zuiden van Limburg heeft Wolting & Versteegh Accountants en Belastingadviseurs op donderdag 29 april 2010 een convenant afgesloten met de Belastingdienst over horizontaal toezicht. Rob Schoenmaekers, lid van het managementteam van Belastingdienst Limburg, en Hans Wolting, directeur van Wolting & Versteegh Accountants en Belastingadviseurs (Wolting & Versteegh), ondertekenden het convenant.

Horizontaal toezicht is de nieuwe manier van de belastingdienst om toezicht uit te oefenen. Vertrouwen, begrip en transparantie zijn daarin de basisbegrippen.

Het convenant horizontaal toezicht bevat afspraken die betrekking hebben op de kwaliteit van en de wijze waarop een bij de SRA aangesloten accountantskantoor voor haar klanten de verschillende aangiften verzorgt onder horizontaal toezicht. Het heeft als basis het door Wolting & Versteegh gehanteerde kwaliteit- en reviewsysteem en geldt voor alle grote belastingmiddelen: loonheffing en inkomsten-, omzet- en vennootschapsbelasting. De Belastingdienst vertrouwt erop dat de aangifte juist is, omdat de kwaliteit voldoet aan het genoemde kwaliteit- en reviewsysteem.

Hans Wolting: “Horizontaal toezicht is de nieuwe manier van de Belastingdienst om toezicht uit te oefenen. Vertrouwen, begrip en transparantie zijn daarin de basisbegrippen. Daarbij gaat het onder anderen om de kwaliteit van processen en producten, de werkwijze in het aangifteproces, het toezicht en de wijze van overleg. Duidelijke afspraken en een goede afstemming vooraf vervangen nu controles achteraf. De zekerheid over fiscale kwesties voor onze klanten wordt groter met horizontaal toezicht: klanten weten bovendien sneller waar zij aan toe zijn. Ook administratieve lasten kunnen met behulp van horizontaal toezicht lager worden.”

Met de ondertekening van het convenant kunnen klanten van Wolting & Versteegh meteen overstappen op de nieuwe werkwijze. Hans Wolting: “Die verschilt overigens nauwelijks van de manier waarop wij toch al werken. Ook met deze aanpak blijven wij de fiscale belangen van iedere klant optimaal behartigen. En mochten er eventuele onduidelijkheden zijn waarover we het met de Belastingdienst niet eens worden, kan net als voorheen alsnog de gang naar de rechter worden overwogen.”

Ook met deze aanpak blijven we de fiscale belangen van iedere klant optimaal behartigen.

Met ruim 700 klanten die op voorhand besloten hebben om akkoord te gaan met het laten verzorgen van hun aangifte onder horizontaal toezicht is Wolting & Versteegh volgens Rob Schoenmaekers koploper in Limburg. “Meer dan dat zelfs. In heel Nederland is er geen kantoor dat met een zo hoog aantal klanten met deze nieuwe manier van toezicht bij de Belastingdienst van start gaat.”

Heeft u vragen of hulp nodig?