+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Vereiste informatiebeschikking voor omkering bewijslast

Wolting & Versteegh > Formeel recht  > Vereiste informatiebeschikking voor omkering bewijslast

Vereiste informatiebeschikking voor omkering bewijslast

Per 1 juli 2011 is de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen gewijzigd. Sinds die datum geldt dat de Belastingdienst zich bij een uitspraak op bezwaar alleen dan op omkering en verzwaring van de bewijslast kan beroepen als een informatiebeschikking onherroepelijk is geworden of als de vereiste aangifte niet is gedaan. Deze wijziging is ingevoerd zonder overgangsrecht. Dat betekent dat de omkering en verzwaring van de bewijslast niet kan worden gebaseerd op feiten die zich voor 1 juli 2011 hebben voorgedaan. Ook kan de inspecteur zich niet beroepen op de omstandigheid dat hij zich bij het opleggen van een navorderingsaanslag voor 1 juli 2011 al heeft beroepen op omkering en verzwaring van de bewijslast wanneer hij na 1 juli 2011 uitspraak op bezwaar doet of heeft gedaan.

De eis van een onherroepelijke informatiebeschikking geldt niet voor uitspraken op bezwaar die zijn gedaan voor 1 juli 2011. Op dat moment kende de wet de informatiebeschikking nog niet.