+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Tarief afvalstoffenheffing bij export op nihil

Wolting & Versteegh > Overige heffingen  > Tarief afvalstoffenheffing bij export op nihil

Tarief afvalstoffenheffing bij export op nihil

In een amendement op het Belastingplan 2015 is de heffing van afvalstoffenbelasting uitgebreid met heffing voor afvalstoffen die buiten Nederland worden verbrand. Deze exportheffing is op 1 juli 2015 in werking getreden. Naar nu blijkt is de exportheffing in strijd met het Europese recht. Daarom zal in het Belastingplan 2017 worden voorgesteld om het tarief van de exportheffing op nihil te stellen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015.

Vooruitlopend op de aangekondigde wetswijziging keurt de staatssecretaris van Financiën goed, dat de exportheffing wordt opgeschort. Dat geldt ook voor de aangifteplicht voor afvalstoffen die worden uitgevoerd om buiten Nederland te worden verbrand. De goedkeuring is opgenomen in een besluit dat met ingang van 1 januari 2017 met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015 zal vervallen.