+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Steun voor innovatie agrarische ondernemingen

Wolting & Versteegh > Kantoornieuws  > Steun voor innovatie agrarische ondernemingen

Steun voor innovatie agrarische ondernemingen

Steun voor innovatie agrarische ondernemingen

De provincie Limburg heeft twee nieuwe openstellingen bekendgemaakt voor de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3LI).

De openstellingen hebben betrekking op:
1. investeringen in innovaties die meerwaarde bieden voor de ontwikkeling en concurrentiepositie van het bedrijf én tegelijkertijd leiden tot verduurzaming van de land- en tuinbouw;
2. emissie van nitraat naar grondwater. 
Beide openstellingen staan open van 18 maart tot en met 30 april 2019. De subsidieplafonds bedragen resp. € 2.580.000 en € 635.000. 

Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers en groepen van landbouwers en bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 250.000.

Hebt u interesse in deze of andere subsidiemogelijkheden, dan biedt Wolting & Versteegh u een gratis subsidiescan! Mail naar frank.boss@wolting.nl