+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Ook met subsidievragen kunt u terecht bij Wolting & Versteegh

Wolting & Versteegh > Kantoornieuws  > Ook met subsidievragen kunt u terecht bij Wolting & Versteegh

Ook met subsidievragen kunt u terecht bij Wolting & Versteegh

Regelmatig wordt ons kantoor benaderd met vragen omtrent financieringsmogelijkheden op allerlei gebied. Van innovatie tot loonkosten en van energiebesparing tot scholing en training. Blijkbaar bestaat er behoefte aan deskundige informatie en advies over subsidiekansen en de aanvraagprocedures die daarbij gelden. 
Subsidiemogelijkheden en andere financieringsbijdragen vormen een breed en ingewikkeld gebied. Voor bedrijven en instellingen is een scala van vele honderden verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar op uiteenlopende onderwerpen.  En elke dag verandert daar wel wat in. Bovendien zijn die subsidiemogelijkheden. zowel bij de aanvraag als bij de uitvoering als bij de afrekening, omgeven door strikte specifieke (administratieve) voorwaarden en procedures. Een foutje is dus snel gemaakt met het risico van  het mislopen van de verwachte subsidiebijdrage of in het ergste geval zelfs de verplichting tot terugbetalen. Het is dus verstandig om deskundige informatie en advies in te winnen bij het onderzoeken van beschikbare subsidiemogelijkheden en bij het gebruik daarvan.

Het ligt voor de hand dat ondernemers zich bij vragen rond subsidies en financieringsmogelijkheden bij voorkeur wenden tot hun vertrouwde accountant of belastingadviseur. Al was het maar omdat in zo’n subsidietraject gemakkelijk gevoelige bedrijfsinformatie aan de orde kan komen. Daarom vinden wij het van belang dat ook advies met betrekking tot externe financiering / subsidies deel uitmaakt van onze dienstverlening.
Het beantwoorden van uw vragen, met de kwaliteit en zorgvuldigheid die u van ons mag verwachten, vergt specialistische expertise. Van die expertise hebben wij ons verzekerd door het aantrekken van een adviseur externe financiering. 

Frank Boss beschikt over uitgebreide expertise en jarenlange ervaring op het terrein van subsidie- en financieringsmogelijkheden. Zo kan hij u ondersteunen bij het onderzoeken van mogelijke financieringsbijdragen en bij het doorlopen van de aanvraag- en afrekeningsprocedures. Maar ook helpen bij de optimale vormgeving van uw project om de slaagkansen voor externe financiering te verhogen. 

Wilt u ook weten welke subsidiekansen er voor u liggen, neem dan contact op met ons kantoor en vraag naar Frank Boss.

Verderop in deze nieuwsbrief stelt Frank zich aan u voor.