+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Nieuwe regeling immaterieel erfgoed Fonds voor Cultuurparticipatie

Wolting & Versteegh > Kantoornieuws  > Nieuwe regeling immaterieel erfgoed Fonds voor Cultuurparticipatie

Nieuwe regeling immaterieel erfgoed Fonds voor Cultuurparticipatie

De Regeling Immaterieel Erfgoed 2019-2020 heet tot doel het stimuleren van het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed door erfgoedgemeenschappen, om het immaterieel erfgoed ook in de toekomst te kunnen blijven beoefenen. 
Het budget voor de regeling bedraagt € 1,5 miljoen beschikbaar. 

Subsidie kan worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde stichting of vereniging, die zich inzet voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening. 

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die gericht zijn op eigentijdse vormen van beoefening van immaterieel erfgoed. De UNESCO onderscheidt vijf domeinen van immaterieel erfgoed:
1) spreken, zingen en vertellen; 
2) uitvoerende kunsten; 
3) festiviteiten en rituelen; 
4) kennis- en gebruiken rondom natuur en universum; 
5) traditioneel vakmanschap/ambachten. 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten en minimaal € 1000 en maximaal € 10.000 per project. 

Aanvragen kunnen van 1 april 2019 tot en met 18 december 2020 digitaal worden ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Hebt u interesse in deze of andere subsidiemogelijkheden, dan biedt Wolting & Versteegh u een gratis subsidiescan! Mail naar frank.boss@wolting.nl