+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Nieuwe aanvraagtijdvakken en wijzigingen ESF Duurzame Inzetbaarheid

Wolting & Versteegh > Kantoornieuws  > Nieuwe aanvraagtijdvakken en wijzigingen ESF Duurzame Inzetbaarheid

Nieuwe aanvraagtijdvakken en wijzigingen ESF Duurzame Inzetbaarheid

Zorg ervoor dat uw aanvraag voor de Subsidieregeling ESF 2014-2020 op tijd gereed is om in te dienen.
Binnenkort openen weer nieuwe aanvraagtijdvakken voor de onderdelen ‘duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’ en ‘duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’.

Sinds juni 2018 gelden enkele wijzigingen in de regeling.

Voor 2018 en 2019 gelden de volgende nieuwe aanvraagtijdvakken en bijbehorende subsidieplafonds:
duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen: 
12 tot en met 16 november 2018, subsidieplafond € 15 miljoen;
8 tot en met 12 april 2019, subsidieplafond € 15 miljoen.
duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren: 
1 tot en met 26 oktober 2018, subsidieplafond € 25 miljoen.

Behalve de nieuwe aanvraagtijdvakken is de ESF-regeling ook gewijzigd met het doel een aantal subsidievoorwaarden te verduidelijken, aan te scherpen en te vereenvoudigen. 

Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen
Vanuit dit onderdeel kunnen bedrijven en (overheids)instellingen 50% subsidie krijgen voor het starten van een extern adviestraject of begeleiding bij het implementeren van een advies of verbetering om mensen langer en productief gezond aan het werk te houden. 

Het maximale subsidiebedrag is verhoogd tot € 12.500 (voorheen € 10.000). Dit betekent dat het totaalbedrag aan subsidiabele kosten dat kan worden opgevoerd op € 25.000 komt te liggen.
Aanvragen bij overschrijding van het subsidieplafond worden voortaan behandeld op een door loting bepaalde volgorde. De volgorde van afhandeling wordt dus niet langer bepaald op basis van het moment van indiening.

Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren
In het kader van dit onderdeel kunnen Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) en samenwerkingsverbanden van sociale partners 50% subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.
Binnen dit onderdeel wordt nu benadrukt dat de subsidie ook kan worden ingezet voor het bevorderen van veilig werken met stoffen en een leven lang ontwikkelen. Op deze manier wordt de ruimte verduidelijkt die er is voor aanvragen die zich richten op deze thema’s.
De bovengrens voor de totale projectkosten wordt verhoogd van € 500.000 naar € 1 miljoen (voor een samenwerkingsverband van € 1,5 miljoen naar € 3 miljoen).

Hebt u interesse in deze of andere subsidiemogelijkheden, dan biedt Wolting & Versteegh u een gratis subsidiescan! Mail naarfrank.boss@wolting.nl