+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

MKB!dee nu open voor alle mkb-ondernemers

Wolting & Versteegh > Kantoornieuws  > MKB!dee nu open voor alle mkb-ondernemers

MKB!dee nu open voor alle mkb-ondernemers

De regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal (BMK) – die ook bekendstaat als de regeling MKB!dee – is gericht het bieden van oplossingen voor knelpunten die mkb-ondernemers belemmeren om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig werkenden. 

In 2018 was de regeling gericht op het stimuleren van het technisch mkb, maar aangezien veel meer mkb-ondernemers blijken te kampen met dezelfde soort belemmeringen heeft EZK nu besloten de regeling te verbreden, zodat ook andere mkb-ondernemers ideeën kunnen indienen. 
Tegelijk met de verbreding van de doelgroep zijn ook de categorieën waarbinnen een project moet vallen gewijzigd. Voortaan kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die betrekking hebben op één van de volgende soorten investeringen:
investeringen door mkb-ondernemers die leiden tot meer personeel in technische sectoren;
investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.
De subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband mkb-ondernemer is. 

De subsidie voor een mkb-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt ten hoogste € 200.000. 

Aanvragen kunnen van 15 april tot en met 27 augustus 2019 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden gerangschikt. In totaal is voor 2019 een budget van € 7,5 miljoen te verdelen.

Hebt u interesse in deze of andere subsidiemogelijkheden, dan biedt Wolting & Versteegh u een gratis subsidiescan! Mail naar frank.boss@wolting.nl