+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Maak kennis met Frank Boss, adviseur externe financiering bij Wolting & Versteegh.

Wolting & Versteegh > Kantoornieuws  > Maak kennis met Frank Boss, adviseur externe financiering bij Wolting & Versteegh.

Maak kennis met Frank Boss, adviseur externe financiering bij Wolting & Versteegh.

Nederland kent talloze subsidieregelingen op alle mogelijke onderwerpen. Het zijn er teveel om op te noemen of ook maar te tellen. Al was het maar omdat er elke dag nieuwe bijkomen en oude afvallen. En als er geen subsidie is, dan is er wel een ander vorm van financieringsbijdrage. Van de Europese Commissie, van de rijksoverheid, van de provincie, van gemeenten, van particuliere fondsen; elk met zijn eigen doelstelling en zijn eigen voorwaarden en procedures. 

Advisering door de accountant en belastingadviseur op het terrein van subsidies en externe financiering kan dus een belangrijk verschil maken. Daarom ben ik met plezier ingegaan op het verzoek van Hans Wolting om als adviseur externe financiering de dienstverlening van Wolting & Versteegh te versterken. Omdat dat veld iedere dag verandert blijft het een interessante uitdaging, ook al heb ik inmiddels zo’n 40 jaar ervaring met het werken met subsidies.

Mijn naam is Frank Boss en ik ben bij Wolting & Versteegh uw vraagbaak voor alle kwesties met betrekking tot subsidies en andere vormen van externe financiering. Ik kijk ernaar uit om te werken met organisaties in mijn eigen streek. Na in de Oostelijke mijnstreek te zijn opgegroeid woon ik, na een onderbreking voor studie en werkervaring, nu alweer ruim 30 jaar met echtgenote en 2 kinderen (die inmiddels zijn uitgevlogen), in mijn geboorteregio: mijn wieg stond in Hoensbroek. Sinds ik wat minder intensief ben gaan werken, geniet ik weer volop van onze prachtige regio. Een deel van de opdrachten die ik in mijn werkzame leven uitvoerde, deed ik dat als adviseur/partner bij het gespecialiseerde bureau ERAC (European Regional Affairs Consultants) en deels als zelfstandig adviseur. 

Het grootste deel van die 40 arbeidsjaren (zo’n 25 jaar) heb ik mij bezig gehouden met het ontwikkelen en uitvoeren van gesubsidieerde (regionale en internationale) projecten op het terrein van arbeidsmarkt en scholing, innovatie, ICT & onderwijstechnologie, toerisme & recreatie en zorg. In Limburg was dat vooral tussen 1990 en 2005, onder andere als directeur van het toenmalig Technologiecentrum Limburg en het Expertisecentrum ICT en als zelfstandig adviseur van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. In die rol heb ik de mogelijkheden en de valkuilen van elke fase van het aanvragen, uitvoeren en afrekenen van gesubsidieerde projecten wel leren kennen. Zoals de noodzaak van een gedegen voorbereiding, een zorgvuldige uitvoering en een stipte administratie.

Zo’n 15 jaren heb ik doorgebracht aan de andere kant van de subsidiemarkt: het beheer van subsidieregelingen en –programma’s. Zoals bijvoorbeeld het provinciaal arbeidsmarktprogramma en later het innovatieprogramma van de provincie Limburg en het programma voor grensoverschrijdende samenwerking. Maar ook de Europese programma’s op het terrein van regionaal economische ontwikkeling, innovatie, plattelandsontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking in Oost-Nederland en het regionaal economisch actieprogramma in Midden-Brabant. Daarbij gaat het om het opstellen van de voorwaarden en procedures van de regeling, het beoordelen van subsidieaanvragen, het monitoren van de uitvoering van projecten en het vaststellen van de afrekeningen. Daar heb ik ervaren dat regelingen vaak weliswaar ingewikkeld zijn, maar er meestal wel een logica aan ten grondslag ligt. Het begrijpen van die logica helpt bij het gebruik van subsidiemogelijkheden. 

Graag zet ik mijn kennis en ervaring in om u te ondersteunen bij het vinden van uw weg door subsidieland.