+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Geen verjonging verlies uit aanmerkelijk belang

Wolting & Versteegh > Inkomstenbelasting  > Geen verjonging verlies uit aanmerkelijk belang

Geen verjonging verlies uit aanmerkelijk belang

Een negatief inkomen in box 2, dat is een verlies uit aanmerkelijk belang, kan worden verrekend met positieve inkomens in box 2. Wanneer de belanghebbende geen aanmerkelijk belang meer heeft, wordt op zijn verzoek een nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang omgezet in een belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang. Deze belastingkorting bedraagt 25% van het verlies uit aanmerkelijk belang en kan worden verrekend met te betalen inkomstenbelasting in box 1. De belastingkorting wordt verrekend met de belasting in box 1 van het jaar van omzetting en de zeven volgende jaren. Het laatste jaar waarin verrekening plaats kan vinden is het negende jaar volgend op het jaar waarin het verlies uit aanmerkelijk belang is geleden.

De Belastingdienst zette op verzoek een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang uit het jaar 2002 om in een belastingkorting. De belastingkorting kon worden verrekend vanaf het jaar 2004. Tot en met 2011 werden delen van de belastingkorting verrekend met de te betalen inkomstenbelasting in box 1. Daarna was volgens de tekst van de wet geen verrekening van de resterende belastingkorting mogelijk. De belanghebbende claimde verlenging van de termijn van verrekening voor de bedragen van de belastingkorting die in 2004 en 2005 waren verrekend. Door geleden verliezen in box 1 in de jaren 2006 en 2007 was de verrekening van de belastingkorting in de jaren 2004 en 2005 ongedaan gemaakt. De rechtbank volgde dit betoog niet. Voor een verlies uit aanmerkelijk belang uit 2002 eindigt de termijn van verrekening eind 2011. Op dat moment is de wettelijke maximale termijn van negen jaar na het lijden van het verlies vol gemaakt.