+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Factuur vereisten

Wolting & Versteegh > Kantoornieuws  > Factuur vereisten

Factuur vereisten

Vrijwel alle ondernemers zijn op de hoogte van de factureringsplicht zoals deze is opgenomen in artikel 34c van de wet op de omzetbelasting 1968. Waar niet elke ondernemer zich van bewust is, zijn de strenge regels omtrent de inhoud van de factuur. Om eventuele negatieve gevolgen te voorkomen volgt onderstaand een kleine opfrisser.

Er zijn twee soorten facturen die een ondernemer naar zijn cliënten kan sturen: ‘vereenvoudigde’ facturen en ‘volledige’ facturen. Allereerst de vereenvoudigde facturen.

De ondernemer mag zijn cliënt een vereenvoudigde factuur sturen wanneer het bedrag van de factuur minder is dan € 100 (inclusief btw) of een wijziging aanbrengt in een eerdere ‘volledige’ factuur. In een vereenvoudigde factuur behoren de volgende zaken genoemd te worden:

 • De datum van uitreiking van de factuur;
 • De identiteit van de ondernemer die de goederen levert of dienst verricht;
 • De aard van het geleverde goed of geleverde dienst;
 • Het te betalen belastingbedrag.

Een vereenvoudigde factuur mag niet worden gebruikt bij intracommunautaire leveringen, afstandsverkopen of leveringen waarbij de btw is verlegd naar een afnemer in een ander EU land.

De ‘volledige’ factuur bevat meer verplichte onderdelen buiten bovengenoemde. Deze vereisten zijn de volgende (enkele specifieke uitzonderingen daargelaten):

 • Een opeenvolgend factuurnummer, met een of meer reeksen;
 • Het btw-identificatienummer van de ondernemer;
 • Het btw-identificatienummer van de afnemer waaronder hij een goed of dienst heeft afgenomen waarvan hij tot voldoening van belasting is gehouden;
 • Het KVK-nummer van de ondernemer (die de factuur opstelt);
 • De volledige naam en adres van de ondernemer en zijn afnemer;
 • De hoeveelheid en aard van de afgenomen goederen of diensten;
 • De datum waarop de levering van goederen of diensten heeft plaatsgevonden of voltooid is;
 • De vergoeding voor elk tarief of vrijstelling, de eenheidsprijs, belasting niet inbegrepen, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen, prijskortingen of rabatten indien die niet in de eenheidsprijs zijn meegenomen;
 • Het toegepaste belastingtarief;
 • Het te betalen belastingbedrag;
 • Wanneer de afnemer die een prestatie afneemt de factuur uitreikt in plaats van degene die de prestatie verricht, de vermelding: ‘factuur uitgereikt door afnemer’;
 • Wanneer de afnemer tot voldoening van de belasting is gehouden, de vermelding: ‘btw-verlegd’.

Dit zijn best een fors aantal vereiste onderdelen maar het is van belang dat alle benodigde onderdelen genoemd zijn in de factuur. Het niet correct opstellen van de factuur kan in het ergste geval leiden tot weigering van aftrek van voorbelasting en verzuimboetes. Het is daarom van groot belang dat uw factuur volledig, juist en correct opgesteld is.

Heeft u verdere vragen over facturen, facturering of over de volledigheid van uw factuur, neem dan contact op met een van onze fiscalisten, te bereiken via fiscalisten@wolting.nl of 045 – 542 55 11.