+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Einde bijzonder uitstel van betaling bij Belastingdienst

Wolting & Versteegh > Kantoornieuws  > Einde bijzonder uitstel van betaling bij Belastingdienst

Einde bijzonder uitstel van betaling bij Belastingdienst

Vanaf 1 oktober 2021 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen bij de Belastingdienst. Dit betekent dat als u bijzonder uitstel van betaling heeft tot en met 30 september 2021, u vanaf 1 oktober 2021 alle belastingen waarvoor u aangifte doet weer op tijd moet betalen zoals vóór de coronamaatregelen.

De Belastingdienst rekende tijdens het bijzonder uitstel van betaling geen betaalverzuimboete voor het niet (op tijd) betalen van uw aangiftebelasting. Ook deze versoepelde voorwaarde vervalt per 1 oktober 2021. 

Aangiften oktober 2021

Het bijzonder uitstel van betaling liep tot en met 30 september 2021 en eindigde derhalve met ingang van 1 oktober 2021. Als u in oktober 2021 aangifte moet doen over 1 of meer van de volgende tijdvakken:

-het derde kwartaal 2021

-september 2021

-de tiende vierwekenperiode 2021,

dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst weer niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen. Het bedrag van uw aangifte over het 3e kwartaal en september 2021 moet uiterlijk 31 oktober 2021 op de bankrekening van de Belastingdienst staan. Het bedrag van uw aangifte over de tiende vierwekenperiode moet uiterlijk 10 november 2021 op de bankrekening van de Belastingdienst staan.

Voor de aangiften november 2021 en verder geldt dat deze op tijd ingediend en betaald dienen te worden.

Betalingsregeling belastingschulden

De Belastingdienst geeft belastingplichtigen de mogelijkheid om hun belastingschulden opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling in (maximaal) 5 jaar tijd af te betalen en wel in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. De Belastingdienst gaat hierbij uit van 60 gelijke maandelijkse termijnen.

Kunt u ook na 30 september 2021 nog niet op tijd betalen?

Betaalt u tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 1 of meer belastingen niet op tijd? Dan heeft dat géén gevolgen voor de betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. U kunt dan nog steeds gebruikmaken van deze regeling. Maar als u uw belastingen niet op tijd betaalt, kan de Belastingdienst boetes opleggen of invorderingsmaatregelen nemen.

Wat gebeurt er met de invorderingsrente bij de belastingschuld?

Om te stimuleren geleidelijk de belastingschuld terug te betalen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2021. Het normale rentetarief is 4%. Vanaf 1 januari 2022 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog:

  • 1% vanaf 1 januari 2022;
  • 2% vanaf 1 juli 2022;
  • 3% vanaf 1 januari 2023; en
  • 4% vanaf 1 januari 2024.

Dit geldt voor alle belastingschulden.

Heeft u nog vragen n.a.v. dit artikel of heeft u andere fiscale vragen? Neem dan contact op met een van de medewerkers van de fiscale afdeling van Wolting & Versteegh via 045-5425511.