+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Einde aan tijdelijke belastingvrijstelling zeehavens

Wolting & Versteegh > Vennootschapsbelasting  > Einde aan tijdelijke belastingvrijstelling zeehavens

Einde aan tijdelijke belastingvrijstelling zeehavens

Door een wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) zijn ook overheidsondernemingen belastingplichtig. Voor zeehavens geldt een tijdelijke vrijstelling van Vpb. Volgens een besluit van de Europese Commissie verleent Nederland daardoor ongeoorloofde staatssteun aan de zeehavens. Die tijdelijke vrijstelling moet per 1 januari 2017 beëindigd worden. Dat zal worden geregeld bij Koninklijk Besluit.

Het kabinet zegt in een reactie op het besluit van de Europese Commissie dat het niet tegen de invoering van de Vpb-plicht voor zeehavens is. Wel vindt whet kabinet dat voor alle zeehavens binnen de Europese Unie een gelijk regime moet gelden. Dat is nu en naar verwachting ook per 1 januari 2017 niet het geval. Om die reden betreurt het kabinet het standpunt van de Europese Commissie. Toch tekent het kabinet geen beroep aan tegen het besluit van de Europese Commissie. Wel steunt het kabinet de zeehavens in hun beroep tegen het besluit.