+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Accountancy & audit

Uw accountant met veel kennis en ervaring
Wolting & Versteegh > Accountancy & audit

Meer dan ooit liggen betrouwbaarheid en de financiële situatie onder het vergrootglas van stakeholders en de maatschappij. Of het nu het samenstellen, beoordelen of controleren van uw jaarrekening betreft, de accountants van Wolting & Versteegh beschikken over voldoende kennis en ervaring om u hierbij van dienst te zijn. Samen met u bekijken de accountants hoe uw bedrijf ervoor staat en wat de toekomstige ontwikkelingen zijn. Zij zullen u proactief adviseren om het maximale rendement uit uw onderneming te kunnen halen. Onze accountants zijn professionals, werken oplossingsgericht en vullen elkaar perfect aan in het geven van een totaaladvies.

 

Wat kan de accountant voor u betekenen?

  • Uitvoeren van wettelijke en vrijwillige controleopdrachten
  • Accountantscontrole op subsidieverantwoordingen
  • Inrichten van uw administratie en het ondersteunen bij het voeren ervan
  • Samenstellen van uw jaarrekening
  • Ondersteuning bieden bij het opstellen van prognoses en begrotingen
  • Ondersteunen bij financieringsaanvragen
  • Verbeteren van uw administratieve organisatie en interne beheersing

 

Het draait niet alleen om de cijfers, als ondernemer weet u dat uw onderneming veel meer is dan cijfers alleen. U hebt een visie, een drive, toekomstplannen… Onze accountants willen graag weten wat uw ambities zijn en waar u naar toe wilt met uw bedrijf en vooral ook waarom? Pas als de accountants uw onderneming van binnen en van buiten kennen, zijn zij in staat adviezen te geven en de dienstverlening te bieden die u verder helpen bij uw plannen.

Wolting & Versteegh kent een aanpak van het domein audit welke afwijkt van de in de branche gebruikelijke. Voorop staat onze filosofie dat wij ons bewust zijn van het feit dat onze opdracht dient te leiden tot een zowel door klant als maatschappelijk verkeer aanvaardbare opinion. Wij realiseren ons dat we opereren op een snijvlak en dat de belangen haaks op elkaar kunnen staan. W&V ziet het dan ook als haar taak om de verschillen haarscherp inzichtelijk te maken en met name het management van onze opdrachtgever te informeren, maar zeker ook te doen accepteren dat een audit geen commodity is en dat elke onderneming haar eigen verantwoordelijkheid draagt. Wij zijn van mening dat een integere en transparante wijze van ondernemerschap een kritische en veeleisende aanpak van de audit zal toejuichen en de ruimte zal scheppen voor de door ons gehanteerde methodiek.

De uitspraak van onze grondlegger “W&V moet je verdienen” is een stevige, maar geeft naar onze mening duidelijk weer welke filosofie wij wensen uit te dragen.

Uit ervaring is ons gebleken dat niet elke opdrachtgever deze wijze van benadering wenst te accepteren, indien u zich denkt te herkennen als een dergelijke opdrachtgever zal er geen match kunnen plaatsvinden tussen beide organisaties.

Het spreekt vanzelf dat onze organisatie beschikt over een vergunning in het kader van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (ook wel AFM-vergunning genoemd). Ook de technische aanpak en uitvoering  kenmerkt zich door een benadering  in hoge mate gericht op automatisering, de tools daarvoor zijn verworven, dan wel zelf ontwikkeld. Techniek kan echter de benodigde kritische blik op risicoanalyse gebaseerde benadering niet vervangen, dat is en blijft een verantwoordelijkheid die wij van Wolting &Versteegh ons elke dag weer realiseren en uitdragen richting opdrachtgever en maatschappelijk verkeer.

Heeft u vragen of hulp nodig?